วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

คาถาหลวงพ่อปาน

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ เวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบ
หรือเวลาว่าง จะทำให้มีโภคทรัพย์มากมาย
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (๑ จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวา โหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น